Architect van het Jaar 2010

Onix architecten

Onix, Kubusschuur, 'low budget ruimte voor pioniers', 6 x 6 x 6 m; foto 2: Damsterpoort Groningen, kantoor woningcorporatie Nijestee (2012)

'Onix Architecten zoekt in een stagnerende Europese economie waarin groei vervangen is door krimp naar uitbreiding, verbreding en verdieping van de opdracht. In hun voor het leeuwendeel tekstuele inzending gaan ze uitgebreid in op die drie thema's. Uitbreiding door allianties aan te gaan met landschaps-architecten en stedelijke planners, teneinde hun ontwerpen beter te kunnen verankeren in de omgeving en lokale tradities. Verbreding door overdracht en delen van kennis met andere professionele partijen in bijvoorbeeld zorg en onderwijs. En verdieping door vanuit de krimpende budgetten "meer" met "minder" te maken en door vanuit een open werkhouding naar de opdracht toe weliswaar sterke ideeën in te brengen, maar zich daarbij steeds minder op esthetica te baseren. Dat een en ander tot verrassende en nieuwe resultaten leidt laat de Kubusschuur in Veendam zien, die daar als atelier is ontworpen, maar elders kan worden ingezet als zeer goedkope woning voor starters of groeiers.'

Jury: Hans Ibelings, Machiel Spaan, Uda Visser
Deel deze pagina