Architect van het Jaar 2015

Bert Dirrix

Bert Dirrix is een van de architecten van het woongebouw OpZuid aan de Amsterdamse Zuidas, in 2015 genomineerd voor het BNA Beste Gebouw van het Jaar (foto diederendirrix, Arthur Bagen)

De jury prijst Bert Dirrix vanwege zijn onbetwiste vakmanschap, consistente oeuvre met grote betekenis voor de stedelijke ruimte, inventieve omgang met het gebouwde erfgoed, stabiel ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en generositeit. ‘Op ontelbare plaatsen voerde hij supervisie over grote stedelijke projecten, waarin hij zelf een kleiner gebouwd aandeel had, hij nam deel in welstandscommissie en kwaliteitsteams, vervulde bestuurlijke rollen in commissies en het architectuurcentrum en hij nam plaats in nationale en internationale jury’s. Sinds dit jaar vervult hij ook nog de belangrijke rol van Spoorbouwmeester. (…) Naast zijn dagelijks werk heeft Dirrix altijd een grote betrokkenheid gehad bij de maatschappij en bij het architectuuronderwijs, vandaar dat de jury juist hem als persoon heeft gekozen als laureaat.’ Heel specifiek wordt Dirrix’ bescheidenheid in het uitdragen van een eigen visie genoemd. ‘Hij is niet overal aanwezig om zijn werk aan te prijzen of te verkopen, of zoals een van de juryleden het zei: ”hij is tenminste geen trompetnarcist!”‘, aldus het juryrapport. Fijntjes wordt hier verwezen naar de collega’s in de Randstad, waar door het toenemende streven naar uniciteit de noodzaak om te moeten opvallen ‘inmiddels explosieve vormen heeft aangenomen.' (fragmenten juryrapport)

Jury: Klaske Havik, Jeroen van Schooten, Carel de Reus

Deel deze pagina