Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds greep zijn zeventigjarig bestaan in 2010 aan om een nieuwe, grote oeuvreprijs in te voeren. Deze vervangt voor een deel de kleinere oeuvreprijzen die het fonds al sinds 1955 uitreikt. De nieuwe Cultuurfonds Prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt op de werkterreinen van het fonds: muziek, theater, dans, beeldende kunst, geschiedenis, letteren, monumentenzorg, cultuureducatie of natuurbehoud. Er is ook een CultuurFonds op Naam aan verbonden, met een startkapitaal van 75.000 euro. De laureaat mag hiervan zelf de naam en doelstelling bepalen. Naast deze prijs reikt het Cultuurfonds ook jaarlijks de Martinus Nijhoff Prijs (vertalers) en de BankGiro Loterij Museumprijs uit, evenals de Charlotte Köhler Prijzen (aanmoediging).

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs kent geen jury, maar adviescommissies die een laureaat voordragen. De overwegingen blijven grotendeels binnenskamers, er is geen juryrapport.

uitgelicht

winnaars

2021 IVN Natuureducatie

2020 ISH Dance Collective

2019 Hollandsche Molen

2018 Reinbert de Leeuw

2016 Heddy Honigmann

2015 Francine Houben

2014 Johan Simons

2013 Piet Oudolf

2012 Lidewij Edelkoort

2011 Anton Corbijn

2010 Orkest van de Achttiende Eeuw 

Deel deze pagina