november 2019

De Nederlandse Portretprijs
Zeist
zie website
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek
Deventer
zie website
Cultuurfonds Documentaire Stipendium
zie website
Rabo Photographic Portrait Prize
zie website
Cameretten
Luxor Theater Utrecht
zie website

december 2019

Nederlands Letterenfonds Vertaalprijs
zie website

januari 2020

februari 2020

maart 2020

april 2020